ZKwP Łódź - Wszystkie prawa zastrzeżone - 2023
Oddział
Władze ZKWP Oddział Łódź
 Lista osób będących we władzach ZKwP o Łódź
 
PRACOWNICY BIURA:
 
Kierownik Biura
Małgorzata Lula-Forysińska (zatrudnienie od 08.2022)
 
Specjalista ds. Finansowych
Małgorzata Bujalska (zatrudnienie od 08.2022)
 
 
TYMCZASOWY ZARZĄD ODDZIAŁU
 
Przewodniczący
Tomasz Sławik

V-ce Przewodniczący d/s Organizacyjnych
Tomasz Sławik
 
V-ce Przewodniczący d/s Hodowlanych
Wojciech Burski
 
Skarbnik
Alicja Szymańska-Paszczuk
 
Sekretarz
Arkadiusz Goguła
 
Członkowie Zarządu
Sylwester Szumaczuk
Tadeusz Wirmański
Leszek Siejkowski
Anna Szymańska-Modrzycka
 
 
ODDZIAŁOWY SĄD KOLEŻEŃSKI
 
Przewodnicząca
Grażyna Słodzińska-Białkowska

Zastępca
Stanisław Minakowski

Sekretarz
Jadwiga Rogowska

Członkowie
Michalina Fulara
Maria Grzelak
Anna Machniak-Pisarska
Magdalena Skraba
 
Zastępcy Członków
Krzysztof Szychowski
Renata Sobczak-Dudzińska
Małgorzata Żurowska
 
RZECZNIK DYSCYPLINARNY
Wanda Kowalska
 
ODDZIAŁOWA KOMISJA REWIZYJNA (ZAWIESZONA)
 
Przewodnicząca
Elżbieta Kubczak
 
Zastępca
Henryk Fulara
 
Sekretarz
Anna Frymus
 
Członkowie
Agata Owczarska
Piotr Rutkiewicz
Iwona Stępniak
Zbigniew Skrzek
 
Zastępcy Członków
Danuta Szwedowska
Marzena Pokrywka
Dariusz Kuźniak