ZKwP Łódź - Wszystkie prawa zastrzeżone - 2023
Oddział
Ranking wystawowy Odziału ZKwP w Łodzi
 Regulamin i punktacja 
LINK DO RANKINGU
 
pliki do pobrania
Ranking
ZASADY ORGANIZACJI RANKINGU WYSTAWOWEGO ZA ROK 2022
 
W rankingu wystawowym za rok 2022 mogą brać udział wyłącznie psy i suki zarejestrowane w ZKwP Oddział w Łodzi, zgłoszone do rankingu, których właściciel ma opłaconą składkę za rok bieżący (2022).
 
Do rankingu liczone są wszystkie wystawy organizowane przez ZKwP na terenie Polski, oraz wystawy zagraniczne organizowane przez partnerów FCI.
 
Wystawy klubowe, specjalistyczne, championów i krajowe „z dużym CWC” punktowane są tak samo.

Sezon wystawowy 2022 obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku.
 
Przyjmowanie zgłoszeń do rankingu rozpoczyna się w dniu 1 lutego 2023 i kończy się w dniu 28 lutego 2023 roku. W rankingu zostaną ujęte wszystkie zgłoszone psy w każdej z kategorii.