ZKwP Łódź - Wszystkie prawa zastrzeżone - 2023
Hodowle
Przydomek hodowlany 
Od czego zacząć. 
 
CO TO JEST PRZYDOMEK HODOWLANY?
Przydomek hodowlany to nazwa danej hodowli w której rodzą się szczenięta bez względu na rasę.
Członek ZKwP, rozpoczynający prowadzenie hodowli jest zobowiązany wystąpić o zatwierdzenie przez Zarząd Główny przydomka hodowlanego.
Przydomek zgłasza się za pośrednictwem biura Oddziału na formularzu. Członek ZKwP występując o rejestrację przydomka ma obowiązek zarejestrować go za pośrednictwem biura Zarządu Głównego ZKwP w Międzynarodowym Repertorium Przydomków w FCI. Żaden przydomek o brzmieniu identycznym lub zbliżonym do już zarejestrowanego (występujący w bazie ZKwP lub w bazie FCI) nie może być zarejestrowany.
Brak zarejestrowanego przydomka uniemożliwia wydanie metryk dla szczeniąt.

JAK UZYSKAĆ PRZYDOMEK HODOWLANY?
W tym celu należy wypełnić i złożyć w biurze Oddziału „Wniosek o rejestrację przydomka hodowlanego”. Na wniosku znajduje się pięć pozycji, gdzie można wpisać propozycje nazwy swojego przydomka. Nie musimy wypełniać wszystkich pól, lecz należy pamiętać, że mamy większe szanse na zaakceptowanie nazwy przydomka, jeśli podamy więcej propozycji.
Na wniosku należy również zaznaczyć gdzie będzie pisany przydomek, przed czy po nazwie psa np.: MAFIA z Rudego Boru lub Rudego Boru MAFIA.
Ważna jest również pisownia. Przydomek piszemy małymi literami, każdy z członów zaczynając wielką literą, a imię psa piszemy wielkimi literami.
FCI nie uznaje polskich znaków, czyli litera ł będzie występować jako l, i tak samo z ć,ś,ż,ź itp. Tak samo jest w przypadku znaków interpunkcyjnych. W nazwie przydomka nie można umieścić słowa „FCI” lub „hodowla”.
Oddział przesyła wniosek do biura Zarządu Głównego gdzie dokonywana jest wstępna weryfikacja, a następnie wniosek przesyłany jest do FCI. Po akceptacji FCI przydomek jest rejestrowany w ZKWP, a informacja ta trafia do oddziału.
Zarejestrowanie przydomka potwierdzane jest "Certyfikatem przydomka hodowlanego", który przesyłany jest elektronicznie na adres e-mail hodowcy.
Jeśli rozważają Państwo rozpoczęcie hodowli, należy w pierwszej kolejności zadbać o rejestrację przydomka. Zdarzyć się może, że wszystkie propozycje przydomków zostaną odrzucone ze względu na istniejące już lub podobnie brzmiące przydomki, dlatego warto sprawdzić swoje propozycje nazwy przydomka w bazie ZKwP i FCI.


Baza przydomków hodowlanych FCI
 
Baza przydomków ZKwP

Zarejestrowany przydomek jest chroniony, może zostać przekazany innemu hodowcy na pisemny wniosek właściciela lub w drodze dziedziczenia po pisemnym zatwierdzeniu przez Zarząd Główny. Wszelkie formalności związane z nazwą przydomka załatwiane są w naszym oddziale.