ZKwP Łódź - Wszystkie prawa zastrzeżone - 2023
Oddział
Cennik opłat 2024
Wykaz aktualnych opłat w ZKwP Łódź
 
Numer konta do wpłat
 
PKO S.A. VI O/Łódź 35 1240 3031 1111 0000 3426 6805
 
 
Informujemy, że nastąpiła zmiana konta do wpłaty należności za badania DNA (informacja także na stronie Instytutu w Balicach)

Nowy rachunek bankowy: 44 1020 2892 0000 5802 0760 3683

Przypominamy, że opłata za badanie DNA dla hodowców ZKwP wynosi 195 zł.
(wprowadzono nowe zlecenie – w załączeniu, proszę o uaktualnienie tego formularza na stronach internetowych w Oddziałach).


Wpisowe do ZKwP
70 PLN
 
Składka członkowska
100 PLN
 
Rejestracja psa
25 PLN
 
Karta miotu
35 PLN
 
Karta krycia
35 PLN
 
Metryka
40,00 PLN
 
Tatuaż za każde szczenię
8 PLN
 
Dojazd na przegląd miotu na terenie Łodzi
50 PLN
 
Dojazd na przegląd miotu poza teren Łodzi- stawka za 1 km
1,15 PLN
 
Opłata ryczałtowa za przesyłkę
10 PLN
 
Opłata ryczałtowa za przesyłkę za granicę
20 PLN
 
Rodowód krajowy
100,00 PLN
 
Rodowód krajowy, tryb EKSPRESOWY
400,00 PLN
 
Wymiana rodowodu krajowego na eksportowy
100,00 PLN
 
Duplikat, rodowód krajowy
70,00 PLN
 
Zmiana właściciela, rodowód krajowy
50,00 PLN
 
Nowy wydruk, rodowód krajowy
50,00 PLN
 
Przekwalifikowanie, rodowód krajowy
50,00 PLN
 
Wymiana rodowodu krajowego-nowy chip (uszkodzenie/utrata chipu)
50,00 PLN
 
Nostryfikacja
100,00 PLN
 
 
Nowy wydruk, rodowód eksportowy
100,00 PLN
 
Przekwalifikowanie, rodowód eksportowy
100,00 PLN
 
Rodowód eksportowy
200,00 PLN
 
Rodowód eksportowy, tryb EKSPRESOWY
400,00 PLN
 
Duplikat, rodowód eksportowy
100,00 PLN
 
Wymiana rodowodu eksportowego na krajowy
50,00 PLN
 
Zmiana właściciela, rodowód eksportowy
100,00 PLN
 
Wymiana rodowodu eksport-nowy chip (uszkodzenie/utrata chipu)
100,00 PLN
 
Potwierdzenie numeru PKR na oryginalnym rodowodzie (dotyczy rodowodu elektronicznego z UKU)
20,00 PLN
 
Rejestracja rodowodu eksportowego ZKwP (NASZ PIES WYJECHAŁ I WRACA)
50,00 PLN
 
Ponowna rejestracja w PKR (PONOWNA NOSTRYFIKACJA)
50,00 PLN
 
Wyrejestrowanie z PKR i potwierdzenie nowego właściciela (wydanie certyfikatu właściciela)
50,00 PLN
 
Przekwalifikowanie w nostryfikacji (zmiana odmiany rasy)
30,00 PLN
 
Przydomek rejestracja w ZKwP i FCI
180,00 PLN
 
Wyrejestrowanie przydomka FCI z ZKwP
180,00 PLN
 
Przydomek ZKwP rejestracja w FCI (stare przydomki zarejestrowane w ZKwP)
100,00 PLN
 
Certyfikat przydomka (wersja drukowana)
100,00 PLN
 
Przydomek FCI rejestracja w ZKwP
180,00 PLN
 
Przydomek-duplikat
100,00 PLN
 
Przydomek-anulowanie
180,00 PLN
 
Przydomek-dopisanie współwłaściciela
180,00 PLN
 
Przydomek-wykreślenie współwłaściciela
180,00 PLN
 
Przydomek-przekazanie
180,00 PLN
 
Przydomek-zmiany w obrębie własności
180,00 PLN
 
Przydomek aktualizacja danych - np. zmiana nazwiska, adresu, oddziału, rasa
30,00 PLN
 
Przegląd kwalifikacyjny do hodowli
900,00 PLN
 
Przegląd kwalifikacyjny do hodowli ras polskich
450,00 PLN
 
Druk do przeglądu hodowlanego
10,00 PLN
 
Dyplom GKSP
20,00 PLN
 
Książeczka pracy psa pasterskiego
25,00 PLN
 
Książeczka startowa - pracy Agility
25,00 PLN
 
Książeczka startowa psa
25,00 PLN
 
Certyfikat ED/HD
60PLN / 30 EUR
 
Dyplom Grand Champion
100 PLN / 50 EUR
 
Zryczałtowane koszty przeglądu w Oddziale 
10,00 PLN za jednego szczeniaka
 
Zryczałtowane koszty przeglądu w hodowli 
100,00 PLN + dojazd
 
Dojazd do hodowli
1,15 PLN za km